Storfiskmerke

Storfiskermerket tildeles medlemmer av Bergen Havfiskeforening som har fanget fisk på 20,00 kg eller større. Fisk må være tatt fra båt med stang og snelle samt maks tre kroker (pilk gjelder som 1 krok)

Fisk må være tatt i Norge på klubbtur eller festival der fisker representerer BHF og arrangør av festivalen er tilknyttet Norges Havfiskeforbund.

Storfiskermerket kan også tildeles den eller de fiskere som får fisk på 20,00 kg eller større på festival tilknyttet Norges Havfiskeforbund som Bergen Havfiskeforening er arrangør av.

Fisk må veies på land med vekt som med god margin kan veie mer enn fiskens vekt.

Styret i BHF kan også tildele storfiskermerket til den fisker som har fått en art/størrelse som er spesiell.

Storfiskermerket utdeles ifm annen premieutdeling i klubben. Det godkjennes et merke pr tur selv om det fanges flere fisker over 20 kg

 Storfiskermerket er tildelt til:

Navn Klubb År Art Vekt
Aksel Larsen BHF 2014 Lange 29,35 kg
Frank Solem BHF 2014 Lange 23,20 kg
Stig Yri BHF 2014 Lange 22,05 kg
 Geir Johannesen BHF 2014 Lange 24,15 kg
 Hanne M Gjøsæter BHF 2014 Kveite 48,00 kg
 Harald Uthaug BHF 2014 Torsk 24,7 kg
 Tore Gismervik BHF 2014 Kveite 24,34 kg
 Gjermund Isaksen BHF 2014 Torsk 24,04 kg
 Judith Brommeland BHF 2014 Lange 28,8 kg
 Aksel Larsen BHF 2014 Lange 21,05 kg
 Frank Stenseide 2014 Lange 22,05 kg
 Helge Kjøndal BHF 2014 Lange 23,35 kg
 Judith Brommeland BHF 2014 Lysing 13,24 kg
 Geir Johannessen BHF 2014 Lange 22,3 kg
 Aksel Larsen  BHF  2016  Lange 23,20 kg
 24,62 kg
 Helge Kjøndal BHF 2016 Lange 22,6 kg
 Stig Yri BHF 2016 Lange 21,90
 23,85
 Harald Uthaug BHF 2016 Lange 29,1 kg
 Ranveig Toftevåg BHF 2016 Lange 24,54 kg
 Morten Teigland BHF 2016 Lange 20,9 kg
 Geir Johannesen BHF 2016 Lange 22,4 kg
 Per Arne Hoff BHF 2016 Lange 20,5 kg
 Jarle Brommeland BHF 2016 Lange 25,17 kg
 22,1 kg
 23,75 kg
 22,90 kg
 Judith Brommeland BHF 2016 Lange 22,6 kg
 21,6 kg
 27,80 kg
 Anders Eik BHF 2016 Lange 26,7 kg
 Frank Solem BHF 2017 Lange 23,17 kg
 Svein A Olaussen BHF 2018 Lange 26,04 kg
Einar Eliassen BHF  2018 Lange 29,14 kg
Einar Eliassen BHF  2018 Lange  24,30 kg

**


Warning: Illegal string offset 'echo' in /home/u/u6398356/www/wp-content/themes/hybrid/library/extensions/custom-field-series.php on line 82

Send et svar

Du må være innlogget for å kunne kommentere.