Storfiskermerket tildeles medlemmer av Bergen Havfiskeforening som har fanget fisk på 20,00 kg eller større. Fisk må være tatt fra båt med stang og snelle samt maks tre kroker (pilk gjelder som 1 krok).

Fisk må være tatt i Norge på klubbtur eller festival der fisker representerer BHF og arrangør av festivalen er tilknyttet Norges Havfiskeforbund.

Storfiskermerket kan også tildeles den eller de fiskere som får fisk på 20,00 kg eller større på festival tilknyttet Norges Havfiskeforbund som Bergen Havfiskeforening er arrangør av.

Fisk må veises fritt hengende på land med digital vekt som med god margin kan veie mer enn fiskens vekt.

Må meldes inn til styret senest 7 dager etter fangst.

Styret i BHF kan også tildele storfiskermerket til den fisker som har fått en art/størrelse som er spesiell.

Storfiskermerket utdeles ifm annen premieutdeling i klubben. Det godkjennes et merke pr tur pr deltaker selv om det fanges flere fisker over 20 kg.

Dette gjelder fra 03.03.20

**

 

 Storfiskermerket er tildelt til:

Navn Klubb År Art Vekt
Geir Johannessen BHF 2021 Lange 22,3 kg
Frank Soleim BHF 2021 Lange 20,3 kr

 

Navn Klubb År Art Vekt
Hanne M GJøsæter

Atle Rasmussen

BHF

BHF

2021

2019

Lange

Lange

23,5 kg

30,70 kg

Stig Yri BHF 2019 Lange 28,90 kg
Geir Johannessen BHF 2019 Kveite 24,40 kg
Harald Uthaug BHF 2019 Lange 23,60 kg
Harald Uthaug BHF 2019 Lange 22,60 kg
Aksel Larsen BHF 2019 Lange 21,30 kg
Navn Klubb År Art Vekt
Einar Eliassen BHF  2018 Lange 29,14 kg
Einar Eliassen BHF  2018 Lange 24,30 kg
 Svein A Olaussen BHF 2018 Lange 26,04 kg
 Frank Solem BHF 2017 Lange 23,17 kg
 Aksel Larsen  BHF  2016  Lange 23,20 kg
 Aksel Larsen  BHF  2016  Lange  24,62 kg
 Aksel Larsen  BHF  2016  Lange 23,20 kg
 Aksel Larsen  BHF  2016  Lange 24,62 kg
 Helge Kjøndal BHF 2016 Lange 22,6 kg
 Helge Kjøndal BHF 2016 Lange 22,6 kg
 Stig Yri BHF 2016 Lange 21,9 kg
 Stig Yri BHF 2016 Lange 23,85 kg
 Harald Uthaug BHF 2016 Lange 29,1 kg
 Ranveig Toftevåg BHF 2016 Lange 24,54 kg
 Morten Teigland BHF 2016 Lange 20,9 kg
 Geir Johannesen BHF 2016 Lange 22,4 kg
 Per Arne Hoff BHF 2016 Lange 20,5 kg
 Jarle Brommeland BHF 2016 Lange 25,17 kg
 Jarle Brommeland BHF 2016 Lange  22,1 kg
 Jarle Brommeland BHF 2016 Lange 23,75 kg
 Jarle Brommeland BHF 2016 Lange 22,90 kg
 Judith Brommeland BHF 2016 Lange 22,6 kg
 Judith Brommeland BHF 2016 Lange 21,6 kg
 Judith Brommeland BHF 2016 Lange 27,80 kg
 Anders Eik BHF 2016 Lange 26,7 kg
Aksel Larsen BHF 2014 Lange 29,35 kg
Frank Solem BHF 2014 Lange 23,20 kg
Stig Yri BHF 2014 Lange 22,05 kg
 Geir Johannesen BHF 2014 Lange 24,15 kg
 Hanne M Gjøsæter BHF 2014 Kveite 48,00 kg
 Harald Uthaug BHF 2014 Torsk 24,7 kg
 Tore Gismervik BHF 2014 Kveite 24,34 kg
 Gjermund Isaksen BHF 2014 Torsk 24,04 kg
 Judith Brommeland BHF 2014 Lange 28,8 kg
 Aksel Larsen BHF 2014 Lange 21,05 kg
 Frank Stenseide BHF 2014 Lange 22,05 kg
 Helge Kjøndal BHF 2014 Lange 23,35 kg
 Judith Brommeland BHF 2014 Lysing 13,24 kg
 Geir Johannessen BHF 2014 Lange 22,3 kg
 Helge Kjøndal BHF 2014 Lange 23,35 kg
 Judith Brommeland BHF 2014 Lysing 13,24 kg
 Geir Johannessen BHF 2014 Lange 22,3 kg

****

 

 

Dette innlegget har 3 kommenta

  1. Slipula

    So much of it that they evolved to deal with the photophobia and tinnitus it causes by hunting at night by echolocation lasix iv push PMID 16916275 Review

  2. fluolla

    Cultured cells were lysed with radioimmune precipitation assay RIPA buffer supplemented with protease inhibitor and the protein concentration for each sample determined by Bradford assay buy ivermectin 3mg tablets calcitriol vigora 100 red tablets online Eric Lorenzo Davis, 23, was charged with child abuse inflicting serious bodily injury in the case after his daughter, Erika, was found with severe injuries at Qualla Motel in Whittier just after 7 a

Legg igjen en kommentar