Norsk Fletteri cup følger kalenderåret.

Premiering: Det gis gavepremie fra Norsk Fletteri AS til vinner av årets cup. På klubbmesterskapet på Fedje får klubbmester over to dager en Norsk Fletteri havfiskestang.

Gjennom året kan klubbens medlemmer melde inn fisk av ulike arter. Klubben fører oversikt på nettsidene og Norsk Fletteri vil på juleavslutningen premiere to av klassevinnerne. Her teller fisk både fra festivalene og klubbturer. Fisken må være fanget lokal på vestlandet. (Rogaland, Hordaland, Sogn og Fj.) Premier ifm. Flettericup’en deles ut på sommer og juleavslutning.

Regler: Vinneren av en konkurranse i cupen får 100 poeng. Resten av deltakerne får % andel av 100 poeng basert på vekt eller poengsum. Følgende 8 konkurranser er med i cup’en: Langefestivalen, Vårfestivalen, KM (2 dager), Hellesøy, Øygarden, Seifestivalen og Julecup. For å avgjøre vinner sammenlagt i cup’en teller de 5 beste konkurransene.

Vinnere:

År         Navn

2019 Frank Solem
2018 Geir Johannesen
2017 Frank Solem
2016 Geir Johannesen
2015 Geir Johannesen
2014 Anders Eik
2013 Geir Johannensen
2012  Morten Teigland
2011     Jon Steinseide
2010     Jon Steinseide
2009     Jon Steinseide

****

Norsk Fletteri Cup 2019
Langefestival Vårfestival KM dag 1 KM dag 2 Kilstaumen Kilstraumen Seifestival Julecup Sum 5 beste
1 Soleim Frank 97,93 81,82 67,44 95,78 91,23 100,00 466,75
2 Johannessen Geir 76,29 100,00 100,00 27,54 100,00 34,63 74,40 450,70
3 Kutniausk Raymondas 93,32 46,37 56,53 100,00 80,80 100,00 44,89 430,65
4 Larsen Aksel 79,27 85,12 35,28 95,95 35,28 66,48 362,11
5 Liuktus Vidmantas 67,15 50,00 52,07 48,44 52,67 56,74 69,91 298,54
6 Nødseth Gunnar 11,07 45,59 26,17 85,35 60,55 228,74
7 Eicas Donatas 92,75 55,04 22,25 78,68 62,79 82,23 226,46
8 Butt Wasig 36,01 22,31 28,63 31,90 28,63 55,78 180,94
9 Kollevåg Bjørn 30,26 24,30 12,89 38,55 12,89 58,26 164,26
10 Eliassen Einar 19,01 7,06 52,66 19,91 59,60 158,23
11 Nesstun Fredrik 100,00 29,79 129,79
12 Bentsen Bent Inge 58,01 56,48 114,48
13 Kjøndal Helge 7,44 12,75 17,58 12,75 54,25 104,77
14 Larsen Thor 20,17 55,87 76,03
15 Strømø Øystein 30,25 5,56 30,60 7,53 73,94
16 Mikkelsen Tor Egon 70,30 70,30
17 Tenhold Roy Egil 58,95 58,95
18 Schrøder Carina 26,61 30,00 56,61
19 Skarsvåg Per 52,59 52,59
20 Olaussen Svein 37,05 37,05
21 Krohn-Dale Lukas 32,79 32,79

 

****

*

 

 

 

Norsk Fletteri Cup 2018                  
      Langefestival Vårfestival KM dag 1 KM dag 2 Kilstaumen Kilstraumen Seifestival Julecup Sum 5 beste
1 Butt Wasig 77,90 100,00 177,90
2 Kutniausk Raymondas 68,60 65,80 134,40
3 Soleim Frank 52,90 80,30 133,20
4 Olaussen Svein 100,00 31,20 131,20
5 Johannessen Geir 22,80 75,50 98,30
6 Tenhold Roy Egil 31,90 56,90 88,80
7 Eicas Donatas 87,60 87,60
8 Kollevåg Bjørn 70,80 70,80
9 Bentsen Bent Inge 56,60 56,60
10 Augestad Karsten 51,50 51,50
11 Larsen Aksel 49,80 49,80
12 Blom Tore 40,20 40,20
13 Eliassen Einar 37,30 37,30
14 Teigland Morten 33,90 33,90
15 Liuktus Vidmantas 31,00 31,00

 

 

***

Norsk Fletteri Cup 2017                  
      Langefestival Vårfestival KM dag 1 KM dag 2 Kilstaumen Kilstraumen Seifestival Julecup Sum 5 beste
1 Soleim Frank 95,66 0,00 81,31 95,21 19,08 100,00 100,00 16,89 472,17
2 Johannessen Geir 31,58 100,00 100,00 53,97 55,80 83,41 18,85 72,81 412,02
3 Teigland Morten 100,00 67,16 33,42 39,76 60,30 52,41 319,62
4 Liuktus Vidmantas 59,57 42,87 86,58 28,15 81,86 25,67 47,15 318,03
5 Eicas Donatas 71,84 78,72 53,75 46,58 0,00 64,91 48,66 41,16 317,88
6 Sidarkevičius Mantas 44,34 28,37 42,24 75,62 100,00 6,89 0,00 12,60 290,57
7 Kutniausk Raymondas 70,43 56,44 60,05 48,07 45,05 42,24 280,05
8 Eliassen Einar 39,47 40,34 23,29 63,31 51,86 46,52 69,43 271,46
9 Blom Tore 93,98 95,62 43,77 233,37
10 Kollevåg Bjørn 70,53 36,88 44,88 3,84 45,58 28,26 11,50 23,50 226,12
11 Butt Wasig 53,95 11,35 42,34 26,30 39,57 48,84 211,01
12 Tenhold Roy Egil 95,04 15,63 0,00 40,90 0,00 12,29 163,85
13 Olaussen Svein 57,62 100,00 157,62
14 Brettingen Anders 51,64 100,00 151,64
15 Kjøndal Helge 86,97 62,27 149,23
16 Yri Stig 78,56 50,41 128,97
17 Toftvåg Ranveig 46,36 68,49 114,85
18 Uthaug Georg 63,99 47,67 111,66
19 Tønseth Dag 43,42 23,44 41,10 107,96
20 Åsteit Knut 44,77 47,40 92,17
21 Gullaksen Øystein 75,08 11,23 86,31
22 Rasmussen Thor 23,55 62,74 86,29
23 Larsen Aksel 34,53 48,22 82,75
24 Skarsvåg Per 42,37 39,30 81,67
25 Uthaug Harald 31,68 44,93 76,61
26 Isaksen Gjermund 73,07 0,00 0 73,07
27 Hermansen Roar 66,67 66,67
28 Wilhelmsen Magnus 51,87 51,87
29 Aschim Kristen 0,00 10,56 0,00 16,05 14,07 40,68
30 Bentsen Bent Inge 32,62 32,62
31 Nødseth Gunnar 31,46 31,46
32 Hoff Per Arne 25,00 25,00
33 Kvinge Robert 23,29 23,29

 

 

 

********

Norsk Fletteri Cup 2016
Langefestival Vårfestival KM dag 1 KM dag 2 Øygarden Hellesøy Seifestival Julecup Sum 5 beste
1 Johannessen Geir 83,17 100,00 52,43 100,00 100,00 13,71 100,00 100,00 500,00
2 Teigland Morten 100,00 50,94 52,05 61,18 100,00 76,65 389,88
3 Eliassen Einar 29,29 22,24 47,34 80,05 99,76 40,37 296,81
4 Uthaug Harald 16,39 46,63 0,00 91,38 97,76 37,33 289,49
5 Larsen Aksel 43,72 23,99 24,80 92,32 79,25 0,00 264,09
6 Soleim Frank 100,00 65,50 51,97 42,15 259,62
7 Kjøndal Helge 51,48 47,86 86,27 46,20 22,95 254,76
8 Kollevåg Bjørn 60,98 31,43 67,12 21,31 20,04 50,69 231,53
9 Tenhold Roy Egil 60,11 30,19 41,31 52,81 15,13 33,46 217,87
10 Brommeland Judith 68,85 0,00 66,58 56,68 192,11
11 Brommeland Jarle 16,95 86,79 72,49 176,23
12 Ullestad Trond 39,48 74,88 60,47 174,84
13 Olaussen Svein 16,07 44,95 47,17 51,44 159,63
14 Toftvåg Ranveig 39,76 44,89 40,81 11,33 8,76 145,54
15 Blom Tore 70,75 60,44 131,19
16 Prøven Oliver 48,52 82,18 130,70
17 Tønseth Dag 36,72 15,09 63,32 15,12 130,25
18 Yri Stig 41,20 0,00 53,91 33,71 128,82
19 Åsteit Knut 77,63 49,00 126,63
20 Isaksen Gjermund 65,23 0,00 45,54 110,77
21 Rasmussen Thor 55,12 24,45 25,87 105,44
22 Gullaksen Øystein 0,00 34,23 62,88 97,11
23 Eik Anders 20,44 74,13 94,57
24 Hoff Per Arne 37,34 47,93 85,27
25 Butt Wasig 40,43 20,00 24,77 85,20
26 Kvinge Robert 16,19 52,41 15,67 84,27
27 Eicas Donatas 42,19 38,98 2,67 83,84
28 Abelsen Thomas 79,81 0,00 79,81
29 Uthaug Georg 44,34 25,15 69,49
30 Gjøsæter Hanne Marie 37,87 30,83 68,70
31 Bentsen Bent Inge 60,19 60,19
32 Larsen Thor 56,41 56,41
33 Nikolaisen Jan 33,02 9,61 42,63
34 Aschim Kristen 32,35 8,56 40,90
35 Flygel Olav 12,51 17,49 30,00
36 Augestad Karsten 20,19 20,19
37 Ullestad Joacim 9,56 8,20 1,46 19,21
38 Brettingen Anders 17,14 0,00 0,00 17,14
39 Borlaug John 0,00 16,98 0,00 16,98

 

 

*****

DELTAKER 2015 LANGE VÅR KM LØR KM SØN ØYGARDEN HELLESØY SEI JULE 5 BESTE
GEIR JOHANNESSEN 100   74,24 41,75 100 75,45 80,33 100 455,78
JUDITH BROMMELAND 56,62   46,21 80,5 80,76 92,21 45,98   356,3
EINAR ELIASSEN 8,83   83,18 100 71,45   25,34 29,61 309,58
FRANK SOLEIM 17,14   100 29,06 57,97 100     304,17
AKSEL LARSEN     52,57 59,51 84,73 67,64     264,45
MORTEN TEIGLAND     86,51 61,01 28,54 76,3     252,36
HARALD UTHAUG     46,96 43,02 78,98 40,94     209,9
KENNETH ALVSVÅG 68,83   34,69 89,5         193,02
DONATAS EICAS 17,4   39,69 39,9     76,86 19,1 192,95
TOR ARILD LARSEN     50,15 47,63   84,42     182,2
SVEIN ATLE OLAUSSEN             100 80,89 180,89
HELGE KJØNDAL     28,48 51,67 55,07 16,84     152,06
KRISTEN ASCHIM     45,75 55,13     39,61   140,49
ROGER OMMUNDSEN 44,67   13,93 64,35         122,95
ANDERS EIK     84,84 38,06         122,9
KNUT ÅSTVEIT 41,81   67,87 10,95         120,63
CARINA SCHRØDER     40,9 78,89         119,79
ROY EGIL TENOLD 50,12       16,86 35,42   16,71 119,11
HANNE-MARIE GJØSÆTER     86,06 26,75         112,81
ØYSTEIN GULLAKSEN     95,3 14,76         110,06
BJØRN KOLLEVÅG 9,35   47,87 33,1       15,6 105,92
ANDERS BRETTINGEN 65,97   38,48           104,45
WASIQ BUTT 22,07   19,39 21,56     41,27   104,29
BIRGITTE BERENTSEN 21,03   35,75 39,21         95,99
JAN ERIK ENGEBERG     55,75 33,21         88,96
TRND SÆLE         16,86 69,5     86,36
JAN NIKOLAISEN     32,87 48,44         81,31
DAG TØNSETH 16,23   42,12       22,43   80,78
TORGEIR OLSEN     36,66 43,59         80,25
STIG YRI 38,18           20,08   58,26
PER SKARSVÅG               56,36 56,36
GJERMUND ISAKSEN     16,06 28,37         44,43
ANDERS ROSVOLL           43,89     43,89
OLAV FLYGEL         26,12   14,68   40,8
JON BORLAUG             32,27   32,27
THOMAS NATVIK 23,63               23,63
RUNE BLOM 21,94               21,94
BENT INGE BENTSEN 18,96               18,96
OLE RIBSSKOG             18,62   18,62
TORE BLOM 17,66               17,66

 

 

*****

Norsk Fletteri Cup 2014
Langefestival Vårfestival KM dag 1 KM dag 2 Øygarden Hellesøy Seifestival Julecup Sum 5 beste
1 Eik Anders 39,64 78,09 72,60 72,10 89,63 82,42 394,85
2 Johannessen Geir 44,59 3,39 91,23 100,00 29,34 41,82 100,00 57,50 393,32
3 Gjøsæter Hanne Marie 85,70 78,05 63,54 100,00 327,28
4 Brommeland Judith 86,49 100,00 21,86 42,07 48,50 40,34 19,05 317,40
5 Teigland Morten 43,24 82,43 45,61 31,87 100,00 29,58 303,16
6 Rykke Øyvind 29,73 12,56 100,00 64,73 51,85 41,26 287,57
7 Eliassen Einar 62,16 14,54 74,36 31,30 36,55 21,87 56,67 261,04
8 Yri Stig 42,28 52,77 21,53 48,31 93,95 258,84
9 Alvsvåg Kennet 39,19 14,91 11,90 100,00 166,00
10 Engeberg John Erik 17,14 3,40 70,70 65,83 157,07
11 Hermansen Roar 49,08 99,17 148,25
12 Schrøder Carina 79,76 53,12 132,87
13 Andersen Petter 6,59 35,59 22,64 67,22 132,05
14 Butt Wasig 5,78 32,42 82,50 120,70
15 Pedersen Tom 100,00 16,08 116,08
16 Larsen Aksel 23,80 28,21 59,41 111,42
17 Isaksen Gjermund 49,55 47,77 12,32 109,65
18 Uthaug Harald 19,57 78,75 98,32
19 Tønseth Dag 26,18 44,33 15,93 86,45
20 Ommundsen Roger 18,62 3,97 59,71 82,30
21 Brettingen Anders 26,05 52,12 78,17
22 Olaussen Svein 24,25 53,30 77,55
23 Blom Tore 53,44 22,95 76,39
24 Rasmussen Thor Erik 61,26 14,73 75,99
25 Kjøndal Helge 36,71 8,78 20,88 66,37
26 Eicas Donatas 15,45 33,33 16,67 65,45
27 Forland Svein 30,90 31,59 62,49
28 Rasmussen Atle 57,33 57,33
29 Kollevåg Bjørn 8,85 4,05 40,29 53,19
30 Rasmussen Thor 14,84 35,27 50,11
31 Rossvold Anders 20,27 5,33 16,60 42,20
32 Andersen Terje 33,52 33,52
33 Natvik Thomas 28,38 28,38
34 Larsen Tor Arild 24,49 24,49
35 Evensen Terje 22,71 22,71
36 Heggernæs Leon 14,91 14,91
37 Nikolaisen Jan 12,82 12,82

 

 

*