Sølvkroken cup – her er det 2 ulike konkurranser pågående

*

NYTT FRA 2019!!!!

Enda en Sølvkroken cup startes med mulighet for å vinne en sølvkroken snelle med digital telleverk.  (Digital linecounter 30 LC)

 

Kriterier for å få napp i premie (Digital linecounter 30LC) er følgende:

Snellen deles ut til odel og eie når en har fått 3 napp, det deles ut et napp i året. Året går fra 1.1 til og med 31.12. Vi godkjenner alle napp som er tatt på klubbturer, klubbfestivaler og festivaler i regi av Norges Havfiskeforbund innenfor Slåtterøy i sør og Utvær i nord, medregnet fjordene innover i landet. Det er kun medlemmer av Bergen Havfiskeforening som kan godskrives napp. Vekt, type fisk og bilde av fangst som skal delta i konkurransen sendes til et medlem av BHF’s styre.

Første napp i premien vil være for fisk tatt i år 2019.

 

2019 Atle Rasmussen, Lange 30,70 kg

 

snelle

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Kriterier for å få napp i premie (Tica Team SB30M) er følgende:

Største fisk gjennom kalenderåret 01.01-31.12 må være tatt på klubbtur eller havfiskefestival i Norges Havfiskeforbunds regi og fisket utenfor et geografisk i område Slåtterøy i sør og Utvær i nord, medregnet fjordene innover i landet. Det er kun medlemmer av Bergen Havfiskeforrening som kan godskrives napp.

Snellen deles ut til odel og eie når en har fått 3 napp, det deles ut et napp i året.

Første napp i premien vil være for fisk tatt i år 2010.

Vekt, type fisk og helst bilde av fangst som skal delta i konkurransen sendes til et medlem av BHF’s styre

*

*

2019 Geir Johannessen, Kveite 24,40 kg

2018 Geir Johannessen, Lysing 7,04 kg

2017 Roy Egil Tenhold Lange 17,1 kg (Mausund)

2016 Aksel Larsen Lange 24,62 kg (Mausund)

2015 Ingen innmeldinger

2014 Hanne Marie Gjøsæther, Kveite 48 kg

2013  Øystein Gullaksen,  Torsk 19 kg

2012  Georg Uthaug,          Kveite 38 kg

2011  Trond Sæle,               Torsk 25 kg

2010  Harald Uthaug,        Blue Marlin 131 kg

*

 

 

 

STORFISKECUP

Frank Steinseide er vinner av Storfisk cup med 3 napp i klokken. Storfisk cup avsluttes.

 

Galvarino Jorquera har laget en flott klokke i kobber som vandrepremie til den som får den største fisken hvert år.

Klokken deles ut til odel og eie når en har fått 3 napp, det deles ut et napp i året. Året går fra 1.1 til og med 31.12. Vi godkjenner alle napp som er tatt på klubbturer, klubbfestivaler og festivaler i regi av Norges Havfiskeforbund innenfor Slåtterøy i sør og Utvær i nord, medregnet fjordene innover i landet. Det er kun medlemmer av Bergen Havfiskeforening som kan godskrives napp. Vekt, type fisk og bilde av fangst som skal delta i konkurransen sendes til et medlem av BHF’s styre.Når en får napp i klokken får en også retten til å ha klokken et år frem til neste napp deles ut. Napp og klokke deles ut på generalforsamling.

 

 

 

År        Fisket av                   Fisk      Vekt
2012  Frank Steinseide   Lange 27,7 kg
2011 Per K. Larsen          Lange 18,5 kg
2010  Frank Steinseide   Lange   24,4 kg
2009  Odd Lundberg       Lange  19,95 kg
2008  Frank Steinseide   Lange  30,90 kg
2007  Tore Gismervik      Lange  28,01 kg
2006  Aksel Larsen         Lange  25,70 kg
2005  Knut Hamn           Lange  24,04 kg
2004  Jon Steinseide       Lange  23,42 kg

 

 

*

Flettericup

*

*

Det er ikke lenger vandrepremie i Flettericup’en. For premiering se eget avsnitt om Flettericup.