For å få godkjent klubbrekord må fisken være tatt fra båt med stang og snelle samt maks tre kroker (pilk gjelder som 1 krok).

Fisk må være tatt i Norge på klubbtur eller festival der fisker representerer BHF og arrangør av festivalen er tilknyttet Norges Havfiskeforbund.

Fisk må veies fritt hengende på land med digital vekt som med god margin kan veie mer enn fiskens vekt. Må meldes inn til styret senest 7 dager etter fangst.

Dette gjelder fra 03.03.2020.

Norsk navn Kg. Tatt av År
Berggylte 0,83 Stig Helland 2001
Bergnebb 0,1 Stig Helland 1999
Blåkjeft 1,055 Øistein Winther 2002
Blålange 6,63 Øistein Winther 2001
Blåstål 0,376 Tore Gismervik 1993
Breiflabb 11,2 Jon Steinseide 2005
Brosme 12,22 Øystein Gullaksen 2008
Fjesing 0,32 Tore Gismervik 1995
Flekksteinbit 13,16 Atle Rasmussen 2005
Glassvar 1,32 Stig Helland 1999
Gressgylt 0,022 Trond Jarle Taule 1993
Grønngylt 0,102 Trond Jarle Taule 1993
Gråsteinbit 12,88 Geir Abotnes 1991
Havabbor 0,975 Anders Brettingen 1993
Havmus 1,85 Erlend Milde 2003
Horngjel 0,55 Tore Gismervik 1985
Hvitting 2.0 Helge Kjøndal 2017
Hyse 6,2 Jon Steinseide 2010
Hågjel 1,05 Harald Uthaug 2011
Knurr 0,66 Øistein Winther 2000
Kolmule 0,717 Bjørn Kjernlie 1993
Kveite 48,00 Hanne Marie Gjøsæther 2014
Laks 9,7 Bjørn Johnsen 1979
Lange 30,9 Frank Steinseide 2008
Lomre 0,319 Tore Gismervik 1999
Lusuer 0,5 Roar Hermansen 2001
Lyr 9,7 Knut Åstveit 1991
Lysing 13,23 Judith Brommeland 2014
Makrell 1,2 Øystein Gullaksen 1998
Pigghå 5,72 Geir Johannessen 2010
Piggskate 4,62 Kim-Roger Kjøndal 2001
Rødnebb 0,322 Øistein Winther 1999
Rødspette 2,15 Frank Steinseide 2008
Sandflyndre 0,476 Dag. M. Lygren 1990
Sei 17,94 Jon Steinseide 2009
Sild 0,481 Knut Åstveit 1993
Sjøørret 1,12 Kristen A shcim 1990
Skrubbe 0,4 Stig Helland 1999
Slimål 0,025 Øistein Winther 2000
Småsil 0,094 Tore Gismervik 1996
Svarthå 0,7 Atle Rasmussen 2003
Svartkuttling 0,052 Tore Gismervik 1995
Sypike 0,27 Galvarino Jorquera 2000
Taggmakrell 0,58 Øistein Winther 2000
Torsk 29 Aksel Larsen 2009
Uer 5,44 Harald Uthaug/Frank S. 2008
Vanligulke 0,18 Stig Helland 2001
Vassild 1,263 Roger Krogsæther 2003
Øyepål 0,18 Carina Schrøder 2009
Ål 0,096 Bjørn Kjernlie 1990


KLUBBREKORDER-TYNNLINE

Bergnebb
0,1
Stig Helland
1999
Blåstål 0,298 Ørjan Tveit 1999
Breiflabb 3,18 Bjørg Kjøndal 2002
Brosme 4,26 Helge Kjøndal 1999
Glassvar 1,32 Stig Helland 1999
Grønngylt 0,098 Tore Gismervik 1999
Hvitting 0,826 Øistein Winther 1999
Horngjel 0,425 Nils Arne Sæbø 2004
Hyse 3,42 Stig Helland 2001
Knurr 0,284 Øistein Winther 1999
Lange 23,42 Jon Steinseide 2004
Lomre 0,319 Tore Gismervik 1999
Lusuer 0,39 Øistein Winther 2001
Lyr 4,74 Øistein Winther 2002
Lysing 6,9 Helge KJønndal 2004
Makrell 0,749 Stig Helland 2000
Pigghå 2 Helge Kjøndal 2001
Rødspette 0,54 Helge Kjøndal 2001
Rødnebb 0,322 Øistein Winther 1999
Sei 6,670 Tore Gismervik 2003
Skrubbe 0,4 Stig Helland 1999
Gråsteinbit 1,99 Øistein Winther 2001
Svartkutling 0,038 Øistein Winther 1999
Sypike 0,21 Kim Roger Kjøndal 2001
Taggmakrell 0,034 Tore Gismervik 1999
Torsk 7,260 Tore Gismervik 2003
Vanlig Ulke 0,18 Stig Helland 2001
Vassild 1,070 Tore Gismervik 2003
Øyepål 0,023 Øistein Winter 2001