Generalforsamling 4 mars og medlemskontigent for 2014

  • Post category:INFORMASJON

Hei alle medlemmer

I disse dager sender klubben ut mail ifm innkalling til generalforsamling den 4 mars og innbetalingsblanket for betaling av medlemskontigent for 2014.

For noen medlemmer som vi ikke har registrert mail adresser på sendes dette i vanlig brev.

Dersom noen ikke mottar verken mail eller brev fra oss skyldes nok dette at vi har feil mailadresse.

Da er det bare til å slappe av og lese dette innlegget for her finner dere all info som er nødvendig for å betale kontigent for 2014.

Medlemskontingent for 2014 er som følger:

Kr 500 for seniormedlemmer (herre/dame/ektefelle)
Kr 200 for junior (14 år til og med år en fyller 18 år)
Kr 250 for ufør

Husk å fyll inn navn i kommentarfeltet på innbetalingsblanketten ellers får vi trøbbel med å finne ut hvem som har betalt!!!

Betal til klubbens konto nr: 5235.20.23930

Betalingsfrist 25/2-2014.  (For å kunne avgi stemme på genealforsamlingen må medlemsavgift være betalt)

For de som har vært pliktoppfyllende og allerede betalt kontigent for 2014 kan da bare overse påminnelsen vår men selvsagt merke seg dato for generalforsamlingen.

Agenda for generalforsamlin er som følger:

1. Årsmelding

2. Regnskap

3. Budsjett / styrehonorar

4. Kontingent

5. Valg av styre ( på valg: leder, kasserer, styremedlem)

6. Innkomne forslag

 

Husk at «innkommende forslag» må sendes til styret innen 8 dager før generalforsamlingen.

Mvh

Styret BHF