Innkalling til generalforsamling 2017

  • Post category:INFORMASJON

Hei alle medlemmer

I disse dager sender klubben ut sms melding og facebook melding ifm innkalling til generalforsamling den 7 mars kl 1800. I tillegg kommer denne informasjonen på hjemmesiden vår som du leser på nå.

For å kunne avgi stemme på genealforsamlingen må medlemsavgift være betalt

For de som har glippet på dette finner dere all info som er nødvendig for å betale kontigent for 2017.

Medlemskontingent for 2017 er som følger:

Kr 500 for seniormedlemmer (herre/dame/ektefelle)
Kr 250 for junior (14 år til og med år en fyller 18 år)
Kr 250 for ufør

Husk å fyll inn navn i kommentarfeltet på innbetalingsblanketten ellers får vi trøbbel med å finne ut hvem som har betalt!!!

Betal til klubbens konto nr: 5235.20.23930

Betalingsfrist snarest.

For de som har vært pliktoppfyllende og allerede betalt kontigent for 2017 kan da bare overse påminnelsen vår men selvsagt merke seg dato for generalforsamlingen.

Agenda for generalforsamlin er som følger:

1. Årsmelding

2. Regnskap

3. Budsjett / styrehonorar

4. Kontingent

5. Valg av styre

6. Innkomne forslag

Husk at “innkommende forslag” må sendes til styret innen 8 dager før årsmøte.

Mvh

Styret BHF