Medlemskontingen 2019

  • Post category:INFORMASJON

Medlemskontingent for 2019 er som følgende.

Kr 600 for senior medlemmer (herre/dame/ekstefelle)

Kr 350 for junior (fra 12 år til og med det år en fyller 18 år)

Kr 350 for ufør

Betalingsfrist 20.02.2019

Betal inn til konto nr 52352023930