Seifestival 2004

  • Post category:SEIFESTIVAL

 

Flere fisker over 10 kg var beholdningen på seifestivalen som ble preget av veldig variable fangster. Suveren vinner ble Jon Steinseide med 39 kg. Premien for største fisk gikk til Ahmet Kibar for en sei på 10,8 kg.

Etter mye tvil på grunn av skumle værmeldinger valgte man å arrangere Seifestivalen som planlagt. Vi var heldige og fikk kun frisk bris, med ubetydelige bølger inne I Lerøyosen. Når konkurransen startet så klumpet alle båtene seg rundt de kjente merkene, men likevel varierte fangstene mye. Seien var ikke helt på hugget, og flere hadde større suksess med bom og slep enn med tradisjonelle seitakkel.

Innveiingen var helt dominert av sei, selv om det var enkelte torsk og langer. Det ble antydning til dramatikk under innveiing av størst fisk der Atle Rasmussen ble slått med fattige 0,02 kg. Han mumlet noe om omveiing, men viste god sportsånd og aksepterte Ahmet Kibar sin sei som vinner.

Totalt ble det veid inn 401,37 kg med sløyd og hodekappet fisk. Dette var et snit på 17,45 pr. person som veide inn.

Resultatliste seifestivalen 2004

Plass Fisker Kg (sløyd og hodekappet)
1 Jon Steinseide 39,08
2 Odd Lundberg 31,14
3 Frank Steinseide 26,96
4 Atle Rasmussen 26,68
5 P. K. Gandrudbakken 26,04
6 Svein Olaussen 25,72
7 Ahmet Kibar 20,10
8 Roger Krogsæther 19,00
9 Leon Heggernes 18,64
10 Harald Uthaug 18,50
11 Ove Andersen 17,24
12 Trond Sæle 14,50
13 Jørn «Unge» Havre 14,32
14 Aksel Larsen 14,24
15 Judith Brommeland 14,20
16 Kevin Glover 13,92
17 Nils Arne Sæbø 12,04
18 Inger Kvaleid 11,45
19 Robert Trygg 11,06
20 Terje Andersen 8,48
21 Atle Eggereide 8,08
22 Kristen Aschim 4,24
23 Jørn Haarklau 4,12
24 Knut Simonsen 1,62
25 Jan Inge Hansen Veiet ikke inn
26 Olav Dvergsdal Veiet ikke inn
27 Bård S. Hauge Veiet ikke inn
28 Jonny Eriksen Veiet ikke inn
29 Espen Sandstø Veiet ikke inn
30 Knut Ove Fredriksen Veiet ikke inn

Totalt 401,37 kg sløyd og hodekappet fisk. Snitt på 17,45 kg (24 stk).

Største seier (rund fisk):

Ahmet Kibar               10,80
Atle Rasmussen         10,78
Ove Andersen            10,50