Hellesøyfestivalene 2013 – husk påmelding

Bergen Havfiskeforening inviterer til:

Øygarden Havfiskefestival 8 juni

Hellesøy Havfiskefestival 9 juni

Program:

Fredag 7 juni : kl.20.00-22.00 registrering Hellesøy Gjestehus.

Lørdag 8 juni : Øygarden Havfiskefestival

Kl. 08.00 Oppmøte på kaien, salg av makrell.

Kl. 08.30 Møte for båtførere og fiskeskippere.

Kl. 09.00 Båtene går ut. 5 timers fiske.

Kl. 20.00 Premieutdeling

Søndag 9 juni : Hellesøy Havfiskefestival

Kl. 07.00 Oppmøte på kaien, salg av makrell.

Kl. 07.30 Møte for båtførere og fiskeskippere.

Kl. 08.00 Båtene går ut. 5 timers fiske.

Kl. 17.00 Premieutdeling (eller så snart resultatene er klar)

 

Generell informasjon.

Begge festivalene er tellende i Norgescupen. Det fiskes etter NHFs regler.

Høyeste kilofangst ombord gir 100 båtpoeng, der de resterende får prosentvis av beste fisker ombord.

Båtpoeng + vekt = festivalpoeng. Flyteplagg påbudt. Gps er tillatt benyttet.

Fangsten veies inn etter hvert som båtene kommer til kai. Hver båt veier inn samlet med fiskeskipper som sistemann tilfelle tvil om fangst.

Det anbefales å benytte blylodd på minimum 500 gram ved fiske.

Ingen refundering av startkontingent ved avlysning.

Båttrekking

Offentlig båttrekning i BHFs klubblokale tirsdag 4 juni kl. 19.00

Bløgging

All fangst bløgges ved strupeskjæring.

Minstemål

Kveite:                                     80 cm

Gråsteinbit:                            60 cm

Lange                                     60 cm

Torsk                                      50 cm

Sei                                          50 cm

Brosme                                   50 cm

Hyse                                       45 cm

Lyr                                         40 cm.

 

For alle andre fiskeslag er minstemål 32 cm.

Begrensinger: Makrell teller ikke.

 

Premiering

Følgende premiering begge dager:

–                     Herrer                         Plass 1-10

–                     Damer                         Plass 1-3

–                     Junior                          Plass 1-3

–                     Størst fisk                    Plass 1-3

–                     2-mannslag                 Plass 1-3

–                     Beste båtfører

–                     4-mannslag over begge dager, plass 1-3

Startkontingent

 Damer/Herrer:           kr. 800,- pr. dag

Junior                            kr. 400,- pr. dag

Ektefelle/samboer      kr. 700,- pr. dag

 

4-mannslag er inkludert i startkontingenten

2-mannslag kr. 50,- pr deltaker pr dag.

Påmelding

Startkontigent betales til Bergen Havfiskeforening ved

konto nr 52352023930 innen 10 mai.

Klubbene/deltakere sender samlet påmelding på e-mail innen 10 mai til:

 

Geir Johannessen,

geir.johanness1@gmail.com

 

Påmelding er bindende.

Kontaktpersoner:

Kristen Aschim tlf. 92052539           mail: kristena@broadpark.no

Geir Johannessen tlf . 91177385       mail: geir.johanness1@gmail.com

 

Overnatting:

For overnatting på Hellesøy ta kontakt på tlf. 47252665/ www.hellesoy.no

 

 

 

VELKOMMEN

 

Bergen Havfiskeforening

www.BHF.no